*WW Warsztaty Wokalne (6-12 lat)

Umuzykalnianie poprzez świadome używanie głosu oraz ruch poszukujący rytmu jest najlepszą drogą do audiacji czyli myślenia muzycznego, improwizowania w zgodzie z tonalnością, harmonią i rytmem.

 • zajęcia trwają 45 minut (grupa młodsza) lub 60 minut (grupa starsza i mieszana) (w tym umuzykalnianie, trening umiejętności i nauka piosenek)
 • w grupie jest 6-16* uczestników w wieku 6-12 lat
 • zajęcia z odbywają się dwa razy w tygodniu wtorek/środa i piątek
 • WTOREK 18:00 grupa kontynuująca (dzieci w wieku 8+)
 • ŚRODA 18:00 grupa początkująca (dzieci w wieku 6+)
 • PIĄTEK 18:00 grupa łączona
 • OPŁATA ZWYKŁA GRUPOWA 160ZŁ DOTYCZY DZIECI, KTÓRE UCZESTNICZĄ W ZAJĘCIACH RAZ W TYGODNIU, ZAŚ DLA DZIECI, KTÓRE CHCĄ UCZĘSZCZAĆ NA ZAJĘCIA DWA RAZY W TYGODNIU MAMY ZNIŻKĘ: 320ZŁ 200ZŁ DO WYKORZYSTANIA PRZEZ 8 KOLEJNYCH SPOTKAŃ (2 ZAJĘCIA X 4 TYGODNIE ALE BEZ MOŻLIWOŚCI ODWOŁANIA)
 • celem zajęć jest rozwijanie audiacji, w tym słuchu muzycznego, umiejętności wykonawczych, przygotowanie do improwizacji czyli świadomej, zaplanowanej, aktywności zgodnej z tonalnością, rytmem i harmonią utworu. Trening gordonowski prowadzony wg Teorii Uczenia Się Muzyki profesora Edwina Eliasa Gordona
 • cele realizujemy poprzez trening gordonowski, ćwiczenia oddechowe, dykcyjne, emisję, przygotowanie piosenki, taniec, improwizację wokalną, śpiew w wielogłosie, koncerty, spektakle muzyczne
 • zakładamy udział dzieci (regularnie uczestniczących w warsztatach) w koncertach i wydarzeniach również Domu Kultury Rakowiec- naszego partnera przedsięwzięcia
 • do sali wchodzimy w skarpetach lub kapciach.
 • podczas zajęć dzieci pozostają w sali pod opieką instruktora bez Rodziców
 • zajęcia prowadzi pani Sylwia Adamczuk

Do Klubu wchodzą tylko tylko zdrowe dzieci i ich zdrowi opiekunowie. -bez objawów infekcji, kataru, kaszlu czy zapalenia spojówek.

GRAFIK      OPŁATY      ZAPISY      DOJAZD