*Zajęcia Gordonowskie (0-3 lat)

Umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci

 • zajęcia trwają 45 minut (w tym część integracyjna, umuzykalniająca- wg Teorii Uczenia Się Muzyki prof. Edwina Eliasa Gordona i aktywne słuchanie muzyki i zabawy muzyczne)
 • w grupie jest 6-12* uczestników w wieku 0-3 lata (+ Rodzice) (*zajęcia ruszają przy minimum 6 chętnych osobach)
 • celem zajęć jest rozwijanie zdolności muzycznych i audiacji, czyli myślenia muzycznego, budowania słuchowego słownika tonalnego, rytmicznego i harmonicznego
 • Forma warsztatowa- opiekunowie aktywnie wspierają swoje dzieci- poruszają się, rytmizują i śpiewają z prowadzącymi. Dzieci swobodnie dołączają do muzykowania- słuchają, patrzą, poruszają się, podejmują próby śpiewania odpowiedzi w motywach tonalnych i rytmicznych. Śpiewanki i rytmiczanki, głównie a capella (bez instrumentów) i bez słów (na sylabach neutralnych) rozwijają słownik muzyczny dziecka, a piosenki (z tekstem i instrumentami) wzbogacają akulturacyjnie proces rozwijania audiacji (myślenia muzycznego).
 • Zapraszamy w wygodnym stroju, w skarpetach, bez zabawek i telefonów 😉
 • Dzieci pozostają pod bezpośrednią opieką Rodziców/ Opiekunów.
 • Zajęcia prowadzone przez instruktorki z certyfikatem Towarzystwa Gordonowskiego, doświadczeniem muzycznym, pedagogicznym i muzykoterapeutycznym.

Do Klubu wchodzą tylko zdrowe dzieci i ich zdrowi opiekunowie

Sylwia Adamczuk i Ewa Kozioł

2 myśli nt. „*Zajęcia Gordonowskie (0-3 lat)

  1. muzycznakaruzela Autor wpisu

   Tak, jak najbardziej, do grupy można dołączyć w dowolnym momencie w ciągu roku, jeśli tylko są w niej miejsca 🙂 Podczas każdych zajęć są elementy „stałe” jak np. budowanie utworu (powitajka i kilka ulubionych śpiewanek/ rytmiczanek) ale również zawsze jest „coś nowego” (tonalności, metrum, improwizacja lub zupełnie inny ruch do znanych już rytmów). Motywy indywidualne i aktywności zawsze dostosowane są do aktualnej gotowości dziecka, więc spokojnie w jednej grupie mogą być dzieci z większym i mniejszym doświadczeniem zajęciowym 🙂

Możliwość komentowania jest wyłączona.