*Rozśpiewane Przedszkolaki (3-6 lat)

Przedszkolaki rozwijają umiejętności muzyczne poprzez aktywność głosową i ruchową, ważne dla nich są fabuła, piosenki i drobne instrumenty, pozwalające stać się wykonawcami wspaniałych utworów.

  • zajęcia trwają 45 minut (w tym część integracyjna, umuzykalniająca i nauka piosenek)
  • w grupie jest 6-12* uczestników w wieku 3-6 lat (*zajęcia ruszają przy minimum 6 chętnych osobach)
  • celem zajęć jest rozwijanie zdolności i umiejętności muzycznych, wspieranie rozwoju emocjonalnego, społecznego.
  • w programie przede wszystkim umuzykalnianie zgodne z Teorią Uczenia Się Muzyki- przygotowanie do audiacji (audiacjia wstępna), dodatkowo m.in. rytmika, logorytmika, dykcja, emisja, wokal, taniec, ruch w zgodzie z muzyką, aktywne słuchanie muzyki klasycznej metodą Batii Strauss, gra na drobnych instrumentach perkusyjnych metodą Orffa i inne
  • Do sali wchodzimy w skarpetach lub kapciach.
  • Dzieci pozostają pod opieką instruktora bez Rodziców. Jedna grupa jest z rodzicami– dla dzieci, które tego potrzebują i naszych najmłodszych przedszkolaków.
  • Zajęcia prowadzi pani Sylwia Adamczuk

Do Klubu wchodzą tylko zdrowe dzieci i ich zdrowi opiekunowie


„Podczas zajęć śpiewam, rytmizuje  bezpośrednio do dzieci; zachęcam do udziału, zapraszam, motywuję, ale nie zmuszam- dziecko może obserwować i uczyć się słuchając wybranych elementów zajęć. Obserwacja (słuchanie) jest naturalną formą uczenia się, która stopniowo przechodzi w aktywność (aktywne słuchanie, ruch, odpowiedzi muzyczne). Jedno dziecko do podjęcia aktywności potrzebuje zachęty, podania ręki, inne-  czasu i cierpliwości, by móc obserwować i włączyć się później do zabawy.” Sylwia Adamczuk