ZAJĘCIA

Zapraszam na zajęcia
umuzykalniające (gordonowskie i wokalne) dla:
– niemowląt i małych dzieci
– przedszkolaków
– szkolniaków
– dorosłych
instrumentalne (ukulele, pianino, gitara) dla:
– szkolniaków
– dorosłych
ogólnorozwojowe dla:
– przyszłych przedszkolaków – adaptacyjne
– terapeutyczne umuzykalniające – również dla dzieci z niedosłuchem

Oprócz zajęć cyklicznych organizuję również:
szkolenia dla kadr pedagogicznych z wykorzystania metod umuzykalniających w przedszkolu, szkole, świetlicy
warsztaty dla rodziców o rozwoju muzycznym dzieci
koncerty gordonowskie dla rodzin z małymi dziećmi
spektakle muzyczne dla rodzin z dziećmi i grup przedszkolnych