ZAJĘCIA

Zapraszam na zajęcia:

umuzykalniające
(gordonowskie i wokalne) dla:
niemowląt i małych dzieci / przedszkolaków / szkolniaków / dorosłych

instrumentalne
(ukulele, pianino, gitara) dla:
szkolniaków / dorosłych

ogólnorozwojowe
dla:
przyszłych przedszkolaków – adaptacyjne

terapeutyczne umuzykalniające
również dla dzieci z niedosłuchem

Oprócz zajęć cyklicznych organizuję również:
szkolenia dla kadr pedagogicznych z wykorzystania metod umuzykalniających w przedszkolu, szkole, świetlicy
warsztaty dla rodziców o rozwoju muzycznym dzieci
kursy dla dorosłych z emisji głosu, świadomego oddechu, artykulacji
koncerty gordonowskie dla rodzin z małymi dziećmi
spektakle muzyczne dla rodzin z dziećmi i grup przedszkolnych