*Pianino – dzieci

Zajęcia umuzykalniające z nauka gry na pianinie metodą Music Moves for Piano , opartą na Teorii Uczenia Się Muzyki (MLT) prof. E. E. Gordona

  • zajęcia trwają 45 minut (w tym część integracyjno umuzykalniająca, zabawy z klawiaturą, rytmem i melodią, ruch przy pianinie i gra w wielogłosie)
  • w grupie jest 3-6* uczestników jest to MINIGRUPA(*zajęcia ruszają przy minimum 3 chętnych osobach)
  • celem zajęć jest rozwijanie słuchu muzycznego, umiejętności gry na instrumencie oraz realizacji utworu w pulsie i harmonii
  • dużą uwagę zwracam na gotowość dziecka do nauki gry- na zajęcia zapraszam dzieci, które miały wcześniej zajęcia umuzykalniające (gordonowskie lub inne różnicowanie słuchowe, ruchowe i głosowe) i kontynuują zajęcia ze śpiewu minimum raz w tygodniu
  • na zajęciach dużo pracujemy całym ciałem, ruszamy się, tańczymy, a nawet skaczemy- żeby całe ciało zapamiętało co ma zagrać ręka, uczymy się krótkich utworów i przyzwyczajamy rękę do prawidłowej pracy
  • podczas zajęć dzieci pozostają w sali pod opieką instruktora bez Rodziców
  • do sali wchodzimy w skarpetach lub kapciach.
  • zajęcia prowadzi Sylwia Adamczuk (po wielu kursach gordonowskich, w tym również z autorką metody Music Moves for Piano)

Program zajęć oparty jest na metodzie „Music Moves for Piano” Marilyn Lowe, która współpracowała z prof. Gordonem. Metoda zgodna z Teorią Uczenia Się Muzyki (MLT) Edwina Eliasa Gordona. Zakłada dużą część umuzykalniającą (rozwijanie słuchu, ruchu i śpiewu, rozumienia muzyki) oraz pracę indywidualną i w parach/ grupową (motywy grupowe i indywidualne zapewniają możliwość dostosowania poziomu trudności do możliwości uczestnika). Najważniejsza jest odpowiednia kolejność uczenia się, zatem uczymy muzyki tak jak uczymy się języka- słuchamy, powtarzamy proste słowa, budujemy zdania, osadzamy w kontekście/ temacie, tworzymy własne zdania, potem uczymy czytania i pisania. Słowa muzyczne to motywy (tonalne/ rytmiczne), zdania to frazy osadzone w danej tonalności lub metrum. Jest to zatem początkowo metoda beznutowa, a główny nacisk jest na rozwijaniu audiacji- muzycznego myślenia (słyszenia, odtwarzania i przetwarzania, improwizowania i tworzenia). Dzieci uczą się różnicując słuchowo, głosowo i ruchowo, a następnie przenoszą te umiejętności na pianino, dodając do tego prawidłową technikę gry.

Przykładowy przebieg zajęć:
– zajęcia rozpoczynamy od ruchu, płynnego, swobodnego, w różnych rytmach i metrum, ośpiewujemy wybrane skale (tonalności),
– trenujemy motywy rytmiczne i tonalne
– utrwalamy i wzmacniamy, rozwijamy poznane utwory
– słuchamy nowych utworów, rozkładamy na części, uczymy się audiując, poruszając i śpiewając a następnie grając samodzielnie, w parach i grupowo
– chwalimy się rodzicom 😉 (jeśli tak zdecydują dzieci danego dnia)


Do Klubu wchodzą tylko zdrowe dzieci i ich zdrowi opiekunowie
bez objawów infekcji, kataru, kaszlu czy zapalenia spojówek.

GRAFIK      OPŁATY      ZAPISY      DOJAZD