*Pianino – dzieci

PIANINO DLA DZIECI (wiek 7+)

  • zajęcia trwają 45 minut
  • dużą uwagę zwracam na gotowość dziecka do nauki gry- na zajęcia zapraszam dzieci, które miały wcześniej zajęcia umuzykalniające (gordonowskie lub inne różnicowanie słuchowe, ruchowe i głosowe)
  • w grupie PIANINO jest 4-6 uczestników w wieku 7-9 lat- na tych zajęciach sporo pracujemy całym ciałem, ruszamy się, tańczymy a nawet skaczemy- żeby całe ciało zapamiętało co ma zagrać ręka, uczymy się krótkich utworów i przyzwyczajamy rękę do pracy
  • zajęcia ruszą, gdy zbierzemy 4 osoby, dołączenie do grupy w późniejszym czasie tylko po konsultacji z prowadzącą
  • podczas zajęć dzieci pozostają w sali pod opieką instruktora bez Rodziców

Program zajęć oparty jest na metodzie „Music Moves for Piano” Marilyn Lowe, która współpracowała z prof. Gordonem. Metoda zgodna z Teorią Uczenia Się Muzyki (MLT) Edwina Eliasa Gordona. Zakłada dużą część umuzykalniającą (rozwijanie słuchu, ruchu i śpiewu, rozumienia muzyki) oraz pracę indywidualną i w parach/ grupową (motywy grupowe i indywidualne zapewniają możliwość dostosowania poziomu trudności do możliwości uczestnika). Najważniejsza jest odpowiednia kolejność uczenia się, zatem uczymy muzyki tak jak uczymy się języka- słuchamy, powtarzamy proste słowa, budujemy zdania, osadzamy w kontekście/ temacie, tworzymy własne zdania, potem uczymy czytania i pisania. Słowa muzyczne to motywy (tonalne/ rytmiczne), zdania to frazy osadzone w danej tonalności lub metrum. Jest to zatem początkowo metoda beznutowa, a główny nacisk jest na rozwijaniu audiacji- muzycznego myślenia (słyszenia, odtwarzania i przetwarzania, improwizowania i tworzenia). Dzieci uczą się różnicując słuchowo, głosowo i ruchowo, a następnie przenoszą te umiejętności na pianino, dodając do tego prawidłową technikę gry.

Przykładowy przebieg zajęć:
– zajęcia rozpoczynamy od ruchu, płynnego, swobodnego, w różnych rytmach i metrum, ośpiewujemy wybrane skale (tonalności),
– trenujemy motywy rytmiczne i tonalne
– utrwalamy i wzmacniamy, rozwijamy poznane utwory
– słuchamy nowych utworów, rozkładamy na części, uczymy się audiując, poruszając i śpiewając a następnie grając samodzielnie, w parach i grupowo
– chwalimy się rodzicom 😉 (jeśli tak zdecydują dzieci danego dnia)

Na zajęcia zapraszam tylko zdrowe dzieci. Bardzo prosimy o wcześniejsze przybycie, pozostawienie kurtek i butów w szatni. Do sali wchodzimy tylko w skarpetach lub kapciach.

Zajęcia prowadzi Sylwia Adamczuk nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, instruktorka umuzykalniania wg Teorii Uczenia Się Muzyki E.E.Gordona z licznymi dodatkowymi szkoleniami, zapalona harcerka i mama kochanego urwisa.