*Zajęcia online

Zajęcia w formie spotkań online są propozycją dla dzieci, które z różnych względów nie mogą lub nie chcą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych. Program zajęć każdorazowo układany jest pod aktualną grupę zapisanych dzieci. Na każdych zajęciach zaplanowana jest część umuzykalniająca- rozwijanie słownika słuchowego w tonalnościach i rytmach, śpiew piosenek i zabawy ruchowe.

Najmłodsze dzieci NIE KORZYSTAJĄ Z EKRANU– korzysta z niego rodzic, jako wskazówka ruchowa w danym zakresie rytmicznym i tonalnym.
Starsze dzieci MOGĄ KORZYSTAĆ Z EKRANU, a nawet przygotować podobne rekwizyty do wspólnej zabawy np chustkę/ szalik, piłkę, drobne instrument.
Najstarsze dzieci MOGĄ ZOSTAĆ Z NAMI NA DODATKOWEJ CZĘŚCI- piosenkowej -z koncertem życzeń (jeśli sił dzieciom starczy).

Zajęcia trwają do 40 minut- w zależności od wieku dzieci, które danego dnia biorą udział w spotkaniu online.

ZAJĘCIA ONLINE odbywają się będą na platformie Zoom Cloud Meetings

WAŻNE:
Prosimy o uszanowanie naszej pracy. Dbajmy o tajność hasła dostępu.
Nie wyrażamy zgody na udostępnianie dostępu do zajęć lub nagrań osobom trzecim oraz na nagrywanie zajęć przez uczestnika w jakiekolwiek formie.

Prywatność uczestnika:
Odbieranie zajęć w formie połączenia na żywo z obrazem i dźwiękiem nie wymaga połączenia użytkownika z włączoną kamerą i dźwiękiem. Każdy użytkownik sam decyduje czy chce udostępniać innym swój wizerunek i dźwięk oraz pod jaką nazwą będzie widoczny na liście uczestników. Spotkania mają z góry ustawiony główny obraz prowadzącej i miniaturki obrazów uczestników obok lub nad obrazem głównym.

—————————————————————————————————————-

LINK DO FITSSEY
(tu się zapisujemy, płacimy i mamy link do spotkania)

LINK DO APLIKACJI ZOOM
(tu się spotykamy na zajęcia online, trzeba zainstalować)