*Zajęcia Adaptacyjne (2-3 lata)

Adaptacja to proces, w którym dziecko (w bezpiecznym środowisku) może rozwijać się emocjonalnie i społecznie, przygotowując się do wyzwań przedszkolnych w przyszłości.

  • zajęcia trwają 45 minut (w tym część integracyjna, muzyczna/ plastyczna i zabawy kierowane grupowe)
  • w grupie jest 4-10* uczestników w wieku 1,5-3 lata (+ Rodzice) (*zajęcia ruszają przy minimum 4 chętnych osobach, zaś limit 10 osób wynika z dbania o możliwość zachowania dystansu między uczestnikami)
  • celem zajęć jest wspieranie wszechstronnego rozwoju małego dziecka ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju społecznego, umiejętności zabaw z rówieśnikami, przygotowanie do życia przedszkolnego
  • cele realizujemy poprzez zabawy pobudzające zmysły, angażujące całe ciało, rozwijające sprawność ruchową, poznawczą, społeczną, dużą i małą motorykę, rodzice/ opiekunowie uczą się piosenek, zabaw, tańców wraz z dziećmi.
  • Dzieci pozostają pod bezpośrednią opieką Rodziców/ Opiekunów w sali. Opiekunowie są z nami w sali, wspierają dzieci w zabawie (jeśli dzieci tego potrzebują) lub obserwują zabawę (jeśli dzieci są już samodzielne)
  • Zapraszamy w wygodnym stroju, w skarpetach, bez zabawek i telefonów 
  • Zajęcia prowadzi pani Sylwia Adamczuk- we środy adaptacja z zabawami plastycznymi, w piątki adaptacja z muzyką.
  • Można uczestniczyć raz w tygodniu w wybranym dniu lub dwa, a nawet trzy (włączając zajęcia gordonowskie we wtorki)

Do Klubu wchodzą tylko zdrowe dzieci i ich zdrowi opiekunowie
bez objawów infekcji, kataru, kaszlu czy zapalenia spojówek.

GRAFIK      OPŁATY      ZAPISY      DOJAZD