BEZPIECZEŃSTWO

Procedury bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujące na terenie Klubu Muzycznej Karuzeli.

Klub Muzycznej Karuzeli jest wydzielonym lokalem w budynku Domu Kultury Rakowiec, z własnym wejściem, poczekalnią, salą zajęciową i zapleczem sanitarnym. W Klubie mogą przebywać: pracownicy Klubu, uczestnicy zajęć wraz z opiekunami oraz osoby umówione.

W zajęciach organizowanych przez Muzyczną Karuzelę mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe.
W przypadku stwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 należy niezwłocznie poinformować o tym Klub (instruktora prowadzącego zajęcia). Dane kontaktowe uczestników mających kontakt z osobą zarażoną zostaną przekazane służbom sanitarnym.

Rodzice odprowadzający dzieci na samodzielne zajęcia po wejściu dziecka do sali proszeni są o opuszczenia Klubu lub poczekanie w lobby z zastrzeżeniem używania środków ochrony osobistej.

Wchodząc do Klubu należy:
– często myć i dezynfekować ręce
– zachować dystans społeczny lub nosić maseczki/ przyłbice
– unikać gromadzenia się w zamkniętych pomieszczeniach
– w razie potrzeby korzystać z samoobsługowej szatni
– przychodzić punktualnie na swoje zajęcia, nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem
– opuścić Klub niezwłocznie po zakończeniu zajęć

Organizacja zajęć:
– zmniejszona liczebność grup w większej niż dotychczas sali
– odpowiednio długie przerwy umożliwiające wietrzenie sali i niezbędną dezynfekcję przedmiotów i powierzchni
– stałe utrzymywanie czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcja powierzchni dotykowych, toalet oraz wietrzenie pomieszczeń
– formy prowadzonych zajęć z ograniczeniem kontaktu fizycznego między uczestnikami