BEZPIECZEŃSTWO

…………………………………………………………………………………………
UWAGA NOWE DODATKOWE ZASADY:

*zawieszamy koncerty i spektakle z udziałem publiczności
*przypominamy o zajęciach w formie online
*hybrydowe próby do przedstawień i koncertu odbywają się bez zmian- artyści ćwiczą w zmniejszonych grupach, z zachowaniem reżimu sanitarnego, każdą próbę/uczestnika można przenieść do formy online- proszę zgłaszać potrzeby każdorazowo pani Sylwii
*brak poczekalni- na dwa tygodnie do 9.kwietnia
*brak możliwości konsumpcji na terenie Klubu
*nadal utrzymujemy dystanse 1,5metra oraz korzystamy z osobistych środków ochrony typu maseczki
…………………………………………………………………………………………

Procedury bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujące na terenie Klubu Muzycznej Karuzeli.

Klub Muzycznej Karuzeli jest wydzielonym lokalem w budynku Domu Kultury Rakowiec, z własnym wejściem, poczekalnią, salą zajęciową i zapleczem sanitarnym. W Klubie mogą przebywać: pracownicy Klubu, uczestnicy zajęć wraz z opiekunami oraz osoby umówione.

W zajęciach organizowanych przez Muzyczną Karuzelę mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, wcześniej umówione na zajęcia lub spotkanie.

PROSZĘ NIE WCHODZIĆ DO KLUBU JEŚLI DZIECKO LUB RODZIC
MA GORĄCZKĘ, JAKIKOLWIEK KASZEL, GILA DO PASA,
A TAKŻE GDY MOGŁO MIEĆ KONTAKT Z OSOBĄ ZARAŻONĄ KORONAWIRUSEM.

W przypadku stwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 należy niezwłocznie poinformować o tym Klub (instruktora prowadzącego zajęcia). Dane kontaktowe uczestników mających kontakt z osobą zarażoną zostaną przekazane służbom sanitarnym.

Rodzice, przyprowadzający dzieci na samodzielne zajęcia, również muszą być zdrowi- po wejściu dziecka do sali proszeni są o opuszczenia Klubu lub poczekanie w lobby z zastrzeżeniem używania środków ochrony osobistej.

Wchodząc do Klubu należy:
– często myć i dezynfekować ręce
– zachować dystans społeczny lub nosić maseczki/ przyłbice
– unikać gromadzenia się w zamkniętych pomieszczeniach
– w razie potrzeby korzystać z samoobsługowej szatni
– przychodzić punktualnie na swoje zajęcia, nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem
– opuścić Klub niezwłocznie po zakończeniu zajęć

Organizacja zajęć:
– zmniejszona liczebność grup w większej niż dotychczas sali
– odpowiednio długie przerwy umożliwiające wietrzenie sali i niezbędną dezynfekcję przedmiotów i powierzchni
– stałe utrzymywanie czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcja powierzchni dotykowych, toalet oraz wietrzenie pomieszczeń
– formy prowadzonych zajęć z ograniczeniem kontaktu fizycznego między uczestnikami