*Zajęcia Gordonowskie (0-3 lat)

gordonowskie

  • zajęcia trwają 45 minut (w tym część integracyjna, umuzykalniająca- wg Teorii Uczenia Się Muzyki prof. Edwina Eliasa Gordona i aktywne słuchanie muzyki)
  • w grupie jest maksymalnie 12 uczestników w wieku 0-3 lata (+ Rodzice)
  • Zajęcia prowadzimy w formie AKTYWNEJ warsztatowej- rodzice, opiekunowie współtworzą środowisko muzyczne, ostateczna forma zależy od każdego uczestnika. Staramy się porozumiewać w języku muzyki, bez słów, rozmów w języku polskim. Uczymy się muzyki również przed dobry przykład. Dziecko obserwuje, słucha i włącza się kiedy jest gotowe.
  • Dzieci pozostają pod bezpośrednią opieką Rodziców/ Opiekunów.

Na zajęcia zapraszam tylko zdrowe dzieci- tzn bez infekcji, kataru, kaszlu czy zapalenia spojówek. Bardzo prosimy o wcześniejsze przybycie, pozostawienie kurtek i butów w szatni. Do sali wchodzimy tylko w skarpetach lub kapciach.

Sylwia i Ewa

LEGEND_20180310_231932

Jedna myśl nt. „*Zajęcia Gordonowskie (0-3 lat)

Dodaj komentarz