*Rozśpiewane Przedszkolaki (3-6 lat)

przedszkolaki

  • zajęcia trwają 45 minut (w tym część integracyjna, umuzykalniająca i nauka piosenek)
  • w grupie jest maksymalnie 12 uczestników w wieku 3-4 i 4-6 lat
  • w programie przede wszystkim umuzykalnianie zgodne z Teorią Uczenia Się Muzyki- przygotowanie do audiacji (audiacjia wstępna), dodatkowo m.in. rytmika, logorytmika, dykcja, emisja, wokal, taniec, ruch w zgodzie z muzyką, aktywne słuchanie muzyki klasycznej metodą Batii Strauss, gra na drobnych instrumentach perkusyjnych metodą Orffa i inne
  • Podczas zajęć dzieci z założenia pozostają w sali pod opieką instruktora bez Rodziców, wyjątkowo w grupie młodszej jest możliwość pozostania opiekuna w sali jeśli dziecko tego potrzebuje na pierwszych zajęciach.

Bardzo prosimy o wcześniejsze przybycie, pozostawienie kurtek i butów w szatni. Do sali wchodzimy tylko w skarpetach lub kapciach. Na zajęcia zapraszamy tylko dzieci zdrowe, przeziębienia prosimy leczyć w  domu.

Zajęcia prowadzi Sylwia Adamczuk rytmiczka w przedszkolu, instruktorka umuzykalniania wg Teorii Uczenia Się Muzyki E.E.Gordona, po szkoleniach metodycznych C. Orffa, B. Strauss).

„Podczas zajęć śpiewam, rytmizuje i mówię bezpośrednio do dzieci; zachęcam dzieci do udziału, zapraszam, motywuję, ale nie zmuszam- dziecko może obserwować i uczyć się słuchając wybranych elementów zajęć. Obserwacja (słuchanie) jest naturalną formą uczenia się, która stopniowo przechodzi w aktywność (aktywne słuchanie, ruch, odpowiedzi muzyczne). Jedno dziecko do podjęcia aktywności potrzebuje zachęty, podania ręki, inne- by pozwolić mu obserwować i włączyć się później do zabawy.”

Sylwia AdamczukLEGEND_20180310_232421

Dodaj komentarz